Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi, bir bireyin, bir kuruluşun veya bir ülkenin sera gazı emisyonlarının, özellikle karbondioksit (CO2) salınımının miktarını ölçen bir metriktir. Karbon ayak izi, kişinin veya kuruluşun faaliyetlerinin çevresel etkisini…

0 Yorum